Kompleksowa konfiguracja

Usługa obejmuje instalację i konfigurację serwerów baz danych oraz systemów operacyjnych na potrzeby serwerów baz danych, administrowanie serwerami baz danych i systemami operacyjnymi obsługującymi te serwery, optymalizację wydajności oraz migrację baz danych i aplikacji z wersji wcześniejszych do wersji wyższych.