Outsourcing IT

Outsourcing IT zapewnia stały poziom kosztów przynajmniej na kilka lat. Wzrost zwrotu z inwestycji, a przede wszystkim gwarantuje swoim użytkownikom najwyższej jakości usługi IT.


Jego zaletą jest też stosunkowo tani dostęp do najnowszych technologii. Firmie specjalizującej się w takiej działalności znacznie łatwiej ponosić wydatki na modernizację sprzętu i uaktualnianie aplikacji. Ponadto w razie potrzeby może ona bardzo szybko – na stałe lub czasowo – udostępnić dodatkowe zasoby. Podstawową korzyścią płynącą z zastosowania Outsourcingu IT w firmie to redukcja kosztów, która wynika z zastosowania firmy zewnętrznej do wykonywania działań informatycznych w naszej firmie w zamian za usunięcie etatowych pracowników działu informatycznego.
Firmy analityczne oceniają, że outsourcing może ograniczyć wydatki na IT nawet o kilkadziesiąt procent.
Zapewnij swojej firmie większą wydajność, dzięki bezawaryjnej i pewnej infrastrukturze IT.


W ramach naszych usług outsourcingu IT oferujemy:

-Zarządzanie infrastrukturą sieciową, urządzeniami sieciowymi i serwerami,
-Utrzymanie i zarządzanie oprogramowaniem,
-Wykonywanie modernizacji sprzętu w oparciu o realne potrzeby klienta,
-Nadzór nad bezpieczeństwem danych,
-Bezpieczne składowanie (backup) danych użytkowników,
-Utrzymanie i zarządzanie zasobami użytkowników: konta,profile sprzętowe i programowe,
-Administrację systemami, bieżący monitoring i wykrywanie sytuacji awaryjnych,
-Bieżące rozwiązywanie problemów i prowadzenie działań naprawczych,
-Raportowanie o zaistniałych awariach i sposobach ich usuwania,
-Doradztwo w zakresie informatyzacji przedsiębiorstwa,
-Sporządzanie kopii zapasowych,
-Serwisowanie sprzętu u klienta,

 

Co firma może zyskać dzięki outsourcingowi IT:

– Realizacja usług na najwyższym poziomie,
– Obniżenie kosztów operacyjnych i poprawienie rentowności firmy
– Zwiększenie przejrzystości kosztów poprzez stałe miesięczne opłaty
– Optymalizacja kosztów utrzymania systemów dzięki przeniesieniu odpowiedzialności na usługodawcę,
– Dostęp do najlepszych specjalistów w dziedzinie informatyki i dziedzin pokrewnych
– Możliwość koncentracji na priorytetowej działalności firmy oraz dostęp do usług i produktów najwyższej jakości.