Montaż serwerów

Serwer to komputer, na którym jest zainstalowane specjalistyczne oprogramowanie służące wymianie i przekazywaniu informacji innym komputerom w sieci. Serwery firmowe najczęściej służą do współdzielenia plików, drukarek, baz danych, poczty i oprogramowania do pracy grupowej. W większości przedsiębiorstw serwer jest niezbędny do sprawnej i bezkolizyjnej pracy. Zaletą posiadania firmowego serwera jest umieszczenie ważnych firmowych plików w centralnym, bezpiecznym miejscu. Takie rozwiązanie pozwala również na łatwą i szybką archiwizację danych.

Wybór odpowiedniej platformy serwerowej zależy od wielu czynników. Konieczna jest przede wszystkim analiza potrzeb firmy, uwzględniająca jej charakter i profil oraz możliwości.

Serwery z rodziny Linux bazują na oprogramowaniu klasy open source. Decydując się na serwery Linux, unikamy opłat licencyjnych związanych z ich użytkowaniem. Linux to platforma przeznaczona zarówno dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Charakteryzuje się dużą elastycznością i skalowalnością. Ponadto jest ciągle rozwijana przez szeroką społeczność programistów z całego świata.

Serwery z rodziny Windows Server przygotowała firma Microsoft. Decydując się na wybór tego oprogramowania, otrzymujemy korzyści, których Linux obecnie nie może nam zapewnić. Windows Server z centralnego miejsca pozwala nam na łatwą administrację samym serwerem, jak również podłączonymi do niego stacjami roboczymi, grupami i użytkownikami.

Proponowane przez nas urządzenia zapewniają klientom sieci szereg korzyści:

  • Wysoki poziom bezpieczeństwa danych – dane przechowywane są w jednym miejscu, można je łatwo zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.
  • Spójność danych – każdy użytkownik sieci ma dostęp do tych samych danych co inni członkowie sieci jeżeli uprawnienia na to mu pozwalają. Nie dochodzi do sytuacji, w której ten sam plik może znajdować się na kilku różnych komputerach.
  • Własny serwer FTP – możliwość udostępnienia plików nie tylko poprzez sieć LAN, ale również poprzez protokół FTP do sieci WAN, umożliwiając tym samym dostęp do danych wybranym osobom (np. szef firmy) będącym poza siedzibą firmy.
  • Możliwość uruchomienia dodatkowych usług – serwer WWW (z obsługą PHP), serwer MySQL, serwer mediów, serwer iTunes, serwer dla kamer ethernet'owych itp.
  • Czas  – oferowane przez nas urządzenia są szybkie do wdrożenia. Zapewniamy konfigurację samego urządzenia jak i komputerów w sieci lokalnej.