Analiza i modernizacja

Celem usługi jest opracowanie i realizacja projektu modernizacyjnego infrastruktury IT Klienta dostosowujących tę infrastrukturę do aktualnych i przyszłych wymagań klienta pod względem technologicznym jak i operacyjnym.


Usługa ta składa się z czterech podstawowych etapów:

  1. Audytu wstępnego, którego celem jest określenie aktualnego stanu infrastruktury pod względem zasobów jak i poziomu technologicznego,
  2. Projektu – obejmującego realizację wszystkich bieżących potrzeb Klienta przy jednoczesnym założeniu dalszego rozwoju infrastruktury w czasie. Projekt składa się zazwyczaj z kilku etapów, które kończą się odpowiednimi pomiarami i testami, co ma umożliwić bieżącą weryfikację opracowanego projektu i ewentualne wprowadzenie niezbędnych korekt,
  3. Realizacji – wdrożenie projektu zakończone odpowiednimi testami sprawnościowymi,
  4. Audytu końcowego, którego celem jest weryfikacja poprawności realizacji wszystkich założeń wstępnych i zadań projektowych.

Analiza istniejącej infrastruktury informatycznej firmy:
– Inwentaryzacja sprzętu komputerowego w firmie
– Audyt oprogramowania będącego w posiadaniu firmy
– Przegląd infrastruktury sieciowej
– Analiza procesów informatycznych zachodzących w firmie

Modernizacja istniejącej infrastruktury informatycznej mająca na celu wzrost jakości pracy oraz redukcję kosztów firmy:
– Modernizacja sprzętu i oprogramowania
– Modernizacja infrastruktury sieciowej
– Wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych
– Bieżąca administracja infrastrukturą informatyczną firmy, reagowanie na powstałe awarie oraz utrudnienia w pracy.