Analiza środowisk

Polega na poddaniu przedsiębiorstwa analizie pod względem kondycji infrastruktury technologicznej i wykorzystywanych systemów IT.

Analiza ta przeprowadzana jest na podstawie już posiadanych informacji, a jej celem jest podejmowanie właściwych decyzji.

Nasze kompetencje obejmują:

  • Inwentaryzację używanych systemów i istniejących interfejsów;
  • Analizę wykorzystywanych funkcjonalności oraz funkcjonalności pożądanych, które nie zostały wdrożone;
  • Analizę codziennych problemów w kontekście użytkowania / utrzymania systemów (np. powtarzające się błędy, słaba efektywność systemu);
  • Analizę organizacji pracy działów IT i organizacja wsparcia dla użytkowników systemów
  • Ocenę przewidywanych inwestycji w obszarze IT niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania biznesu;
  • Ocenę ryzyka związanego z utrzymaniem systemów IT.