Rozbudowa sieci

W obecnych czasach stabilna sieć komputerowa jest podstawą funkcjonowania każdej firmy. Sieć komputerowa jest to zespół urządzeń przetwarzających dane, które mogą wymieniać między sobą informacje za pośrednictwem mediów transmisyjnych. Urządzenia działającymi w sieciach mogą być   skanery, drukarki, komputery jak i inne urządzenia. Do transmisji danych między tymi urządzeniami stosowane są kable miedziane, światłowody, podczerwień lub fale radiowe. Obecne rozwiązania sieciowe oraz serwerowe zapewniają bezpieczeństwo i ciągłość pracy.

Oferujemy kompleksowe wdrożenia z zakresu sieci komputerowych i IT:

 • Wykonanie profesjonalnych projektów sieci komputerowych oraz infrastruktury telefonicznej,
 • Projektowanie sieci LAN, WAN i MAN ,
 • Projektowanie sieci radiowych WLAN,
 • Wdrożenia nowoczesnych technologii sieciowych w już istniejących infrastrukturach informatycznych
 • Analiza bieżącego stanu sieci w celu ustalenia możliwości modernizacji, rozbudowy bądź możliwości wdrożenia nowoczesnych   technologii sieciowych w już istniejących infrastrukturach informatycznych
 • Konfiguracja urządzeń sieciowych (routery, firewalle, przełączniki i inneurządzenia),
 • Konfiguracja serwerów i wdrożenie usług sieciowych (NAT, VLAN, itp.),
 • Integracja sieci LAN z infrastrukturą innych sieci (telefonicznej, WAN, itp.)
 • Konfiguracja sieci Wi-Fi (pomiary przepustowości sieci)
 • Administracja i opieka serwisowa
 • Dostawa urządzeń sieciowych
 • Audyt zabezpieczeń sieciowych w firmach
 • Projektowanie aplikacji sieciowych

Korzyści stosowania sieci komputerowych:

Współużytkowanie sprzętowych zasobów sieci. Zasoby sieci obejmują np. drukarki, plotery oraz urządzenia pamięci masowej. Sieć zapewnia łącza komunikacyjne, pozwalające użytkownikom współdzielić te urządzenia.

Współużytkowanie programów i plików. Sieciowe wersje dużej części oprogramowania dostępne są w rozsądnej cenie. Program i jego pliki danych przechowywane są w serwerze plików, a dostęp do nich ma wielu użytkowników sieci.

Ograniczenie wydatków na zakup komputerów. Sieci umożliwiają zakup niedrogich, bezdyskowych stacji roboczych, które – do przechowywania danych – wykorzystują napędy dysków twardych serwera. Jest to sposób na zwiększenie liczby komputerów przy ograniczeniu kosztów.

Ułatwienie zarządzania zasobami. Sieć umożliwia zgrupowanie serwerów oraz ich danych wraz z innymi zasobami. Udoskonalenie sprzętu, archiwizacja danych, utrzymywanie systemu i jego ochrona są łatwiejsze w realizacji, gdy urządzenia zgrupowane są w jednym miejscu.

Rozwój organizacji. Sieci mogą zmienić strukturę organizacyjną firmy i sposób jej zarządzania. Użytkownicy pracujący w określonych wydziałach nie muszą przebywać w jednym miejscu. Ich biura mogą być ulokowane tam, gdzie to najbardziej uzasadnione. Sieć łączy ich z współpracownikami tego samego wydziału.

 

Zmiana sposobu obsługi IT w firmie, to często trudna decyzja. Serdecznie zapraszamy do rozmowy i nawiązania współpracy. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. Prosimy o kontakt na adres: biuro@sendnet.pl.