Migracje systemów informatycznych

Z nami przenoszenie danych pomiędzy systemami pracującymi w różnych technologiach jest sprawne i bezpieczne.
Szybki rozwój technologiczny sprzętu i oprogramowania powoduje konieczność dokonywania zmian w cyklu życia systemów informatycznych. Wachlarz zmian ma bardzo szeroki zakres. Od stosunkowo prostych i mało niebezpiecznych (np. dodanie procesorów, rozszerzenie pamięci itp.) po skomplikowane (np. upgrande, zmiana systemu operacyjnego, zmiany sprzętu lub jego konfiguracji, upgrande oprogramowania baz danych, zmiany parametrów baz danych). Każda zmiana w systemie może wpłynąć na sposób działania całego systemu.
Migracja danych jest nieodzownym elementem migracji systemów i aplikacji. Polega na przeniesieniu danych z jednego systemu informatycznego do drugiego, ze starej wersji programu do nowej. Szybka i sprawna migracja danych z wcześniej wykorzystywanych w firmie aplikacji daje możliwość zachowania ciągłości pracy i realizacji podstawowych celów biznesowych.

Migracja czyli przeniesienie systemów to oferta obejmująca następujące usługi:

  • Migracja do nowej wersji systemu. Usługa obejmuje  przeniesienie danych i bieżącej konfiguracji środowiska klienta do nowego systemu. Dotyczy również sytuacji wymiany/aktualizacji systemów na posiadanej platformie sprzętowej,
  • Migracja do innego systemu. Usługa obejmuje przeniesienie danych oraz konfigurację środowiska w nowym systemie, w sposób umożliwiający poprawną pracę wymaganych aplikacji.
  • Migracja do innej lokalizacji. Usługa dotyczy w szczególności przeniesienia przetwarzania do zewnętrznego usługodawcy (outsourcing) i obejmuje konfigurację  umożliwiającą zdalną pracę w systemie. W tym celu tworzone są połączenia komunikacyjne oraz konfigurowane środowisko użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami i usługami.